100% đại biểu được mời có mặt nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Quốc Bình ứng cử Đại biểu Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội nghị, 32/32 đại biểu, đạt 100% đại biểu được mời có mặt nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Quốc Bình - Chủ tịch HALOVI; Thành viên Hội đồng tư vấn Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội (HBA) ứng cử Đại biểu Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, sau khi nghe tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; tiểu sử tóm tắt của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, các cử tri dự hội nghị phát biểu ý kiến nêu rõ, ông Nguyễn Quốc Bình là nhà lãnh đạo có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn, có lối sống giản dị, lành mạnh; bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các đường lối chủ trương, chính sách, của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Quốc Bình đã phát huy tốt vai trò Chủ tịch HALOVI, Phó Chủ tịch HBA nay là thành viên Hội đồng tư vấn HBA, đã vận động, kêu gọi, tập hợp được đông đảo đội ngũ doanh nhân, kiều bào đầu tư về quê hương, đất nước. Ông là nhà lãnh đạo có đức, có tài, có trình độ, năng lực tổ chức, hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được Hội giao phó, là tấm gương sáng trong công việc và cuộc sống.

Với vai trò là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV, ông Nguyễn Quốc Bình đã được Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao về những đóng góp, kiến nghị trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm phát triển khoa học công nghệ của đất nước; và ngày 27/3/2021 đã được Chủ tịch Quốc hội tặng kỷ niệm chương vì “Đã có thành tích đóng góp cho hoạt động Quốc hội Việt Nam”. Với vai trò Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, ông được HĐND thành phố tặng danh hiệu vì “Sự nghiệp xây dựng Thủ đô”. Ngoài ra ông cũng có nhiều hoạt động bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho kiều bào đầu tư về quê hương, đất nước; phản ánh các khó khăn, vướng mắc của kiều bào, góp ý cho các văn bản chính sách, pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào đầu tư về quê hương, đất nước.

Đối với cán bộ, nhân viên Hội, ông Nguyễn Quốc Bình luôn quan tâm bảo đảm đời sống, phúc lợi của cán bộ, nhân viên, luôn quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và các Chi hội hoạt động, gắn bó, đoàn kết nội bộ.

Đối chiếu với Điều 22 Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và Điều 37 về những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ông Nguyễn Quốc Bình hoàn toàn đủ tiêu chuẩn theo luật để tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.