Trang chủ  » Giới thiệu  » Lãnh đạo Hội

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hà Nội (HALOVI) nhiệm kỳ 2021-2026


TS. Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch danh dự

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội (Halovi)

 

 

Ông Nguyễn Quốc Bình - Chủ tịch

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội (Halovi)

 

Ông Nguyễn Lân Dũng - Phó Chủ tịch

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội (Halovi)

 

Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Phó Chủ tịch

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội (Halovi)

 

Bùi Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội (Halovi)

 

Ông Nguyễn Ngọc Luân - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội (Halovi)

 

Ông Nguyễn Bằng Lâm - Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban kiểm tra

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội (Halovi)

In bài viết nàyIn bài viết