Trang chủ  » Hoạt động hội

Thư gửi Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội


Cộng dồng Việt Kiều Tỉnh MUCĐAHÁN nước Thái Lan gửi Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hà Nội ngày 08/10/2009.

Xem Nội dung Thư tại đây.

In bài viết nàyIn bài viết