Trang chủ  » Giới thiệu  » Lãnh đạo Hội

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố hà Nội (HALOVI)


TS. Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam

ở nước ngoài Thành phố Hà Nội (Halovi)

 

Ông Nguyễn Quốc Bình - Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam

ở nước ngoài Thành phố Hà Nội (Halovi)

 

Ông Nguyễn Lân Dũng - Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam

ở nước ngoài Thành phố Hà Nội (Halovi)

 

Ông Phùng Xuân Nhạ - Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam

ở nước ngoài Thành phố Hà Nội (Halovi)

Ông Vương Thành - Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam

ở nước ngoài Thành phố Hà Nội (Halovi)

 

Ông Nguyễn Ngọc Luân - Tổng Thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam

ở nước ngoài Thành phố Hà Nội (Halovi)

 

 

 

In bài viết nàyIn bài viết