Trang chủ  » Kiều bào  » Chính sách cho Kiều Bào

Cần phải có một cơ chế rõ ràng với kiều bào


Tôi đã rời xa quê hương đến sinh sống và làm ăn ở nước ngoài. Như nhiều anh chị em trí thức, tôi mong muốn kiến thức và kinh nghiệm của mình được đóng góp một cách hữu ích mà đặc biệt là góp phần làm giàu có phồn vinh cho chính quê hương của mình.

From: Dr. Tuấn Sent: Saturday, May 08, 2004 5:59 AM
To: Webmaster
Subject: Chính sách ưu đãi của Việt Nam với trí thức ở nước ngoài

Cũng như nhiều kiều bào khác, tôi đã rời xa quê hương đến sinh sống và làm ăn ở nước ngoài. Mặc dù vậy nhưng trong tôi luôn có những hình ảnh về quê hương. Tôi rất hoan nghênh công cuộc đổi mới và chính sách đại đoàn kết dân tộc của Nhà nước Việt Nam. Như nhiều anh chị em trí thức tôi mong muốn kiến thức và kinh nghiệm của mình được đóng góp một cách hữu ích mà đặc biệt là góp phần làm giàu có phồn vinh cho chính quê hương của mình.

Tôi được biết số trí thức ở nước ngoài có đến hàng trăm nghìn người, tuy nhiên số về nước làm việc hợp tác hiện nay là rất nhỏ và hình thức hợp tác chưa phong phú. Gần đây, Nhà nước Việt Nam có nhiều chính sách cởi mở, ưu đãi dành cho kiều bào nhưng việc thực hiện còn nhiều bất cập, chưa thực sự được thông suốt giữa các cấp các ngành liên quan trong nước. Các ưu đãi còn ít ỏi như tạm nhập ôtô, nhập thiết bị thí nghiệm với nhiều thủ tục hành chính, thời hạn visa chủ yếu là 6 tháng và visa du lịch là chính…

Nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành đã là một sự khích lệ rất nhiều đối với kiều bào ở nước ngoài nhưng cần phải có một cơ chế thực hiện rõ ràng. Nếu không có một cơ chế và những biện pháp cụ thể thực hiện thì sẽ ít hiệu quả. Trong nước nên có những trao đổi với trí thức kiều bào về những yêu cầu cụ thể cần hợp tác (ví dụ gần đây nhất: Dịch cúm gà thì cần chuyên gia gì hỗ trợ về mặt kỹ thuật). Nên có những diễn đàn thường xuyên cho các trí thức trong và ngoài nước giao lưu và trao đổi kinh nghiệm. Nhiều người nghĩ là hiện nay có rất nhiều sinh viên du học ở nước ngoài là một nguồn cung cấp tri thức cho đất nước. Nhưng họ còn chưa tính đến những kinh nghiệm cần thiết mà lực lượng này phải tự trau dồi trước khi có thể thực sự đóng góp cho đất nước.

Để Nghị quyết trên có hiệu quả cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chúng ta nên dành chút thời gian tham gia đóng góp ý kiến, các suy nghĩ của mình cho diễn đàn này. Vì tôi thấy các nhà hoạch định chính sách cần phải biết rõ hơn các mong muốn của trí thức kiều bào trong việc sử dụng chất xám để xây dựng quê hương mình. Theo tôi, tiền lương không phải là vấn đề lớn, nhưng các yếu tố như niềm vinh dự, sự hài lòng khi thấy đóng góp của mình đã mang nhiều lợi ích cho xã hội và mình đã đóng góp mặc dù ít ỏi cho một xu hướng tốt đẹp trong việc đoàn kết dân tộc Việt ở mọi nơi trên thế giới và hơn nữa nếu kiều bào tham gia trong việc xây dựng chính sách thì Nghị quyết trên mới thực sự là của kiều bào.

Dr. Tuấn Bendixsen (Australia) 

Quý độc giả có thể gửi ý kiến về Chính sách ưu đãi của Việt Nam với trí thức ở nước ngoài tại đây:

In bài viết nàyIn bài viết