Trang chủ  » Giới thiệu  » Danh sách Ban Chấp hành Hội

Danh sách Ban Chấp hành Hội HALOVI nhiệm kỳ 2021-2026


DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, BAN KIỂM TRA HALOVI

KHÓA III NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

 I. Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành HALOVI: 

STT

Họ và tên

Chức vụ Halovi

nhiệm kỳ 2021-2026

Tên tổ chức

1

  1. Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch danh dự

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TP. HÀ NỘI

2

  1. Nguyễn Quốc Bình

Chủ tịch

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TP. HÀ NỘI

3

Ông Nguyễn Lân Dũng

Phó chủ tịch

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRUNG ƯƠNG

4

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Phó chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

5

Bà Bùi Thị Hải Yến

Phó chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

6

Ông Nguyễn Ngọc Luân

Phó chủ tịch kiêm

Tổng thư ký

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TP.HN

7

Ông Nguyễn Bằng Lâm

Phó chủ tịch kiêm

Trưởng ban kiểm tra

CHI HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở LÀO – THÁI LAN

8

Ông Phan Văn Bốn

Ủy viên Ban thường vụ

CHI HỘI LÀO – THÁI LAN HALOVI SƠN TÂY

9

Ông Đỗ Quý Dũng

Ủy viên Ban thường vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG VIỆT NAM

10

Ông Lê Đình Huy

Ủy viên Ban thường vụ

CHI HỘI LÀO – THÁI LAN HALOVI HÀ ĐÔNG

11

Ông Nguyễn Viết Loan

Ủy viên Ban thường vụ

TỔNG THƯ KÝ TRUNG ƯƠNG HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM  - THÁI LAN

12

Ông Lưu Đức Kế

Ủy viên Ban thường vụ

CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

13

Ông Vũ Đức Khuynh

Ủy viên Ban thường vụ

CHI HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở TÂN CALÊĐÔNI - VANUATU

14

Ông Nguyễn Thế Trung

Ủy viên Ban thường vụ

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC CÔNG TÁC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

15

Bà Nguyễn Thùy Dương

Ủy viên Ban thường vụ

TẠP CHÍ THƯƠNG GIA

16

Bà Hồ Thị Kim Cúc

Ủy viên Ban chấp hành

CHI HỘI LÀO – THÁI LAN HALOVI HÀ NỘI

17

Ông Phí Ngọc Chung

Ủy viên Ban chấp hành

CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH

18

Ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương

Ủy viên Ban chấp hành

CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN ĐỖ VÀ CỘNG SỰ

19

Ông Phạm Văn Chúc

Ủy viên Ban chấp hành

CHI HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở TÂN CALÊĐÔNI - VANUATU

20

Ông Nguyễn Hữu Cường

Ủy viên Ban chấp hành

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐÔ II

21

Ông Phạm Đình Đào

Ủy viên Ban chấp hành

CHI HỘI LÀO – THÁI LAN HALOVI HÀ NỘI

22

Ông Lê Mạnh Hải

Ủy viên Ban chấp hành

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HANEL

23

Ông Nguyễn Thanh Hải

Ủy viên Ban chấp hành

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM NAM TP. HÀ NỘI

24

Bà Nguyễn Thị Hằng

Ủy viên Ban chấp hành

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TP. HÀ NỘI

25

Ông Phạm Hải Hậu

Ủy viên Ban chấp hành

CHI HỘI LÀO – THÁI LAN HALOVI HÀ NỘI

26

Ông Vũ Duy Khương

Ủy viên Ban chấp hành

CHI HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở TÂN CALÊĐÔNI - VANUATU

27

Bà Trần Thị Hồng Lý

Ủy viên Ban chấp hành

CHI HỘI LÀO – THÁI LAN HALOVI SƠN TÂY

28

Ông Đào Thái Phúc

Ủy viên Ban chấp hành

SỞ GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỚC

29

Ông Phạm Quang

Ủy viên Ban chấp hành

CHI HỘI LÀO – THÁI LAN HALOVI SƠN TÂY

30

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ủy viên Ban chấp hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CUỘC SỐNG XANH

31

Ông Nguyễn Văn Trọng

Ủy viên Ban chấp hành

CHI HỘI LÀO – THÁI LAN HALOVI HÀ ĐÔNG

32

Ông Nguyễn Gia Tuấn

Ủy viên Ban chấp hành

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒNG THÁI

33

Ông Nguyễn Duy Uẩn

Ủy viên Ban chấp hành

VIỆN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ KIẾN THỨC BẢN ĐỊA

34

Bà Nguyễn Thị Vang

Ủy viên Ban chấp hành

CHI HỘI LÀO – THÁI LAN HALOVI HÀ ĐÔNG

35

Ông Nguyễn Ngọc Bảo

Ủy viên Ban chấp hành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH THIÊN SƠN

36

Bà Ngô Kim Oanh

Ủy viên Ban chấp hành

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TP. HÀ NỘI

37

Bà Nguyễn Thi Mai Anh

Ủy viên Ban chấp hành

SỞ NGOẠI VỤ HÀ NỘI

38

Ông Trần Thọ Hiển

Ủy viên Ban chấp hành

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HÀ NỘI

39

Ông Mai Xuân Hùng

Ủy viên Ban chấp hành

ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI

40

Bà Nguyễn Thị Hoài

Ủy viên Ban chấp hành

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TP. HÀ NỘI

41

Bà Nguyễn Thị Mai Hương

Ủy viên Ban chấp hành

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TP. HÀ NỘI

42

Bà Đinh Thị Hương

Ủy viên Ban chấp hành

HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TP. HÀ NỘI

43

Bà Nguyễn Thị Kim Khánh

Ủy viên Ban chấp hành

TẠP CHÍ THƯƠNG GIA

44

Bà Nguyễn Thị Hương Lan

Ủy viên Ban chấp hành

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NEW SAKE VIỆT NAM

45

Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân

Ủy viên Ban chấp hành

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI

46

PGS.TS Nguyễn Xuân Nghị

Ủy viên Ban chấp hành

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM

47

Ông Trần Văn Quang

Ủy viên Ban chấp hành

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HÀ NỘI

 

II.  Danh sách Ủy viên Ban kiểm tra HALOVI:

STT

Họ và tên

Chức vụ Halovi

Tên tổ chức

1

Ông Nguyễn Bằng Lâm

Phó chủ tịch kiêm

Trưởng ban kiểm tra

CHI HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở LÀO – THÁI LAN

2

Ông Lê Đình Huy

Ủy viên Ban thường vụ

CHI HỘI LÀO – THÁI LAN HALOVI HÀ ĐÔNG

3

Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân

 

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIÊN HÀ NỘI

In bài viết nàyIn bài viết