Ông Nguyễn Quốc Bình là Phó Chủ tịch thường trực HALOVI, thành viên Hội đồng tư vấn Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội.

Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HALOVI, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Luân - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HALOVI; bà Nguyễn Thị Thanh Ngân - Chủ tịch Công đoàn HALOVI.

Tại hội nghị, các cử tri đã đưa ra các nhận xét đối với người ứng cử. Theo đó, các cử tri cho rằng ông Nguyễn Quốc Bình là nhà lãnh đạo có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn, có lối sống giản dị, lành mạnh; bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các đường lối chủ trương, chính sách, của Đảng, pháp luật của Nhà nước

 Ông Nguyễn Quốc Bình đã phát huy tốt vai trò Phó Chủ tịch thường trực HALOVI, đã vận động, kêu gọi, tập hợp được đông đảo đội ngũ doanh nhân, kiều bào đầu tư về quê hương, đất nước. Ông là nhà lãnh đạo có đức, có tài, có trình độ, năng lực tổ chức, hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được Hội giao phó, là tấm gương sáng trong công việc và cuộc sống.

Quoc_Binh
Ông Nguyễn Quốc Bình - người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Với vai trò là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV, ông Nguyễn Quốc Bình đã có những hoạt động bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho kiều bào đầu tư về quê hương, đất nước; phản ánh các khó khăn, vướng mắc của kiều bào, góp ý cho các văn bản chính sách, pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào đầu tư về quê hương, đất nước.

Đối với cán bộ, nhân viên HALOVI, ông Nguyễn Quốc Bình luôn quan tâm bảo đảm đời sống, phúc lợi của cán bộ, nhân viên; luôn quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và các Chi hội hoạt động, gắn bó, đoàn kết nội bộ.

Đối chiếu với tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Quốc Bình hoàn toàn đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026. HALOVI tin tưởng ông Nguyễn Quốc Bình sẽ làm tốt vai trò Đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ tới và sẽ phát huy tốt những kinh nghiệm sẵn có của mình. Hội nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Quốc Bình ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

gio_tayCó mặt tại hội nghị, ông Dương Đăng Chung - Phó Ban Tuyên giáo và Đối ngoại, Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội gửi lời chúc mừng tới ông Nguyễn Quốc Bình và cho biết, qua theo dõi các hoạt động của các đồng chí là đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu HĐND khoá trước trong đó có ông Nguyễn Quốc Bình, ông thấy ông Bình là một người rất trí tuệ, hết sức có trách nhiệm với công việc cũng như chăm lo đến đội ngũ doanh nhân, kiều bào đầu tư về quê hương, đất nước… Do đó ông Chung mong các cử tri có mặt trong buổi hội nghị này tiếp tục ủng hộ ông Bình trong thời gian tới.