Trang chủ  » Giới thiệu  » Tổ chức của Hội

Tổ chức của HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TP. HÀ NỘI (HALOVI)


Tổ chức của Hội: 

- Ban Chấp hành

- Ban Thường vụ

- Ban Kiểm tra

- Ban Lãnh đạo

 

Halovi có 4 chi hội:

1. CHI HỘI LÀO – THÁI LAN HALOVI HÀ NỘI

- Ông Nguyễn Bằng Lâm - Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban kiểm tra - Chi hội trưởng,

2. CHI HỘI LÀO – THÁI LAN HALOVI SƠN TÂY

- Ông Phan Văn Bốn, Chi hội trưởng

3. CHI HỘI LÀO – THÁI LAN HALOVI HÀ ĐÔNG

- Ông Lê Đình Huy, Chi hội trưởng

4. CHI HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở TÂN CALÊĐÔNI – VANUATU

- Ông Vũ Đức Khuynh, Chi hội trưởng

In bài viết nàyIn bài viết