Trang chủ  » Đối ngoại nhân dân  » ĐIỂM TIN ĐỐI NGOẠI

Thành phố triển khai thành lập Hội hữu nghị VN đoàn kết với nhân dân các nước tại 3 đơn vị làm điểm


Theo Hướng dẫn liên tịch số 103.HDLT/MTTQ-LHHN ngày 18/6/2013 của Ủy ban MTTQ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố về “thành lập Hội hữu nghị Việt Nam đoàn kết với nhân dân các nước tại các quận, huyện, thị xã”, từ ngày 10 đến ngày 18/9/2013, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Thành phố và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã có buổi làm việc với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền quận Hoàn Kiếm, huyện Từ Liêm và thị xã Sơn Tây - 3 đơn vị được chọn làm điểm của Thành phố về công tác triển khai thành lập Hội hữu nghị Việt Nam đoàn kết với nhân dân các nước.


 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Thành phố và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố làm việc với lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm

 

Đồng chí Đào Văn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố dự và chủ trì các buổi làm việc. Cùng dự có đại diện Ban Dân vận Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, đại diện cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các ban Đảng, Văn phòng của 3 đơn vị làm điểm.

 

Tại các cuộc họp, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ của 3 đơn vị đã thông qua Kế hoạch triển khai thành lập Hội hữu nghị Việt Nam đoàn kết với nhân dân các nước tại địa bàn đơn vị mình; dự thảo Tờ trình về việc thành lập Ban vận động Hội hữu nghị do các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ các đơn vị được cử làm Trưởng Ban. Theo kết quả khảo sát các Chi hội hữu nghị hiện có trên địa bàn, Ban vận động phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố vận động các Chi hội hữu nghị tham gia và là thành viên của Hội hữu nghị với nhân dân các nước của đơn vị. Kết luận tại các cuộc họp, đồng chí Đào Văn Bình chỉ đạo các bước tiến hành thành lập Hội hữu nghị Việt Nam đoàn kết với nhân dân các nước căn cứ theo Quyết định về tổ chức hoạt động và nhiệm vụ quản lý công tác về Hội trên địa bàn Thành phố do UBND ban hành. Theo Kế hoạch đề ra, 3 đơn vị làm điểm của Thành phố sẽ tổ chức Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam đoàn kết với nhân dân các nước trong quý IV năm 2013, trong đó Hoàn Kiếm là đơn vị đi đầu (dự kiến tổ chức Đại hội vào cuối tháng 10/2013).
Việc triển khai thành lập Hội hữu nghị tại 3 đơn vị đã được sự thống nhất cao, sự chỉ đạo, tạo điều kiện và cùng vào cuộc của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tri số 04-TT/TU ngày 03/11/2011 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/3/2012 của UBND thành phố Hà Nội về “tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, nhằm huy động các tổ chức, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hợp tác với bạn bè quốc tế.

 

Diệu Hương

http://mttqhanoi.org.vn/doi-ngoai-nhan-dan/thanh-pho-trien-khai-thanh-lap-hoi-huu-nghi-vn-doan-ket-voi-nhan-dan-cac-nuoc-tai-3-don-vi-lam-diem-173.htm

 

In bài viết nàyIn bài viết