Trang chủ  » Kiều bào  » THÔNG TIN KIỀU BÀO

Bà con Việt kiều có thể có hai quốc tịch


Kỳ họp thứ ba Quốc hội Khóa XII đã thảo luận về việc sửa đổi bổ sung Luật Quốc tịch 1998. Về mối quan hệ của Luật này với bà con ta ở nước ngoài, Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Ngô Quang Xuân đã cho biết như sau:

Việc sửa đổi điều 3 của Luật Quốc tịch 1998 giúp cho Việt kiều có thể có hai quốc tịch. Điều này thể hiện tinh thần của Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và cũng là tinh thần của Hiến pháp- coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Như vậy là sau khi Luật này được ban hành bà con Việt kiều có thể mang quốc tịch Việt Nam trong khi vẫn giữ quốc tịch của nước sở tại, nơi bà con đang làm ăn sinh sống. Hiện nay có 16 quốc gia và vùng lãnh thổ có đông đảo Việt kiều đã cho phép công dân sở hữu hai hay nhiều quốc tịch. Nếu có thêm quốc tịch Việt Nam thì khi có xung đột pháp lý Nhà nước Việt Nam và bản thân Việt kiều sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực thi quyền bảo vệ các lợi ích chính đáng của bà con ta. Trong số khoảng 3 triệu bà con ta đang sinh sống ở nước ngoài có tới trên 300 trí thức đang làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi họ về nước tham gia đầu tư hay hỗ trợ các hoạt động chuyên môn mà có mang hộ chiếu Việt Nam thì sẽ được hưởng mọi quyền lợi như các công dân trong nước. Hơn nữa với việc có thêm quốc tịch Việt Nam bà con ta sẽ có vị thế cao hơn trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa…tại nơi mình sinh sống. Bà con sẽ thực sự trở thành những cầu nối hợp tác mật thiết giữa quê hương Việt Nam với nước mình đang sinh sống. Ngoài ra ,vì đã là công dân Việt Nam cho nên bà con sẽ được hưởng nhiều quyền lợi cụ thể như việc mua nhà trong nước, việc ưu đãi trong kinh doanh, trong sản xuất…           

Hy vọng Luật Quốc tịch sửa đổi này sẽ được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ tư, khoảng tháng 11 năm nay.

 

Nguyễn Lân Dũng thực hiện

In bài viết nàyIn bài viết