Trang chủ  » Văn hoá - Giáo dục - Khoa học  » Thông tin Văn hóa - Xã hội - Du lịch

Giám sát...lòng dân


Trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XII khi thảo luận ở Tổ về kế hoạch giám sát năm 2009 của Quốc hội tôi đã mạnh dạn đề xuất nên tổ chức Giám sát lòng dân. Sở dĩ tôi nêu lên ý kiến này vì nhớ đến một câu nói của Bác Hồ: Không có lực lượng nhân dân thì việc nhỏ mấy, dễ mấy làm cũng không xong; có lực lượng nhân dân thì việc khó mấy, to mấy làm cũng được (HCM Toàn tập, 1986,T.6, tr.112).    

Gần đây tôi thấy nhân dân ca thán quá nhiều về chuyện “Chạy”. Việc gì cũng phải " chạy", không " chạy" thì không xong. Chạy chức, chạy quyền, chạy giấy tờ, chạy trường, thậm chí chạy cả bằng khen,cả huân chương (!). Điều này trái ngược với bản chất ưu việt của Chủ nghĩa xã hội. " Chạy" nói đúng ra là sự đút lót bằng tiền bạc hay nói cách khác là sự hối lộ trắng trợn hay bằng những sự đổi chác bất chính.      

Chẳng hạn, ai cũng muốn cho con em mình được học ở những trường có chất lượng cao, được quản lý tốt, không quá xa nhà...Ai cũng muốn con em mình được học các trường có thầy cô giáo dạy giỏi, học sinh ngoan và có triển vọng để sau này học tiếp lên các bậc cao hơn một cách dễ dàng. Những nguyện vọng đó là chính đáng. Nhưng tại sao lại phải "chạy"? Chính vì số trường đạt các tiêu chuẩn đó chưa nhiều mà số trường có chất lượng thấp lại còn quá phổ biến. Mật ít, ruồi nhiều thì đành phải cố gắng kiếm tiền để "chạy". Chạy được cũng là do có người nhận tiền để lo cho con em người có tiền. Trước đây học sinh được phân theo đặc điểm địa dư để các em đi học cho gần. Nay thì học ở xa nhà cũng không sao miễn là "chạy " được. Tôi không có bằng chứng về chuyện này nhưng đi đâu cũng nghe nói là không "chạy" thì không xong (!). Chạy trường làm thui chột đi tâm hồn trong sáng của trẻ em ngay từ tuổi thơ. Chạy chức, chạy quyền làm hủy hoại tính nghiêm minh và năng lực thực tế của các cấp lãnh đạo.      

Tôi đã gửi chất vấn tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ với nội dung như sau: Sắp tới các cấp chính quyền Nhà nước từ xã trở lên cũng sẽ bầu lại, xin hỏi Chính phủ có quy chế chặt chẽ theo tinh thần như đối với bầu cử các cấp ủy Đảng hay không? Làm sao để chính quyên nhân dân phải thực sự là chính quyền của dân, do dân,vì dân. Cán bộ phải là công bộc của dân như yêu cầu của Bác Hồ.       

Bộ trưởng Trần Văn Tuấn đã có công văn số 3713/BNV-CCVC trả lời tôi như sau:         

“Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ xin được trả lời như sau: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ được tổ chức vào nửa đầu tháng 1 năm 2011. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước; đại hội đẩng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Để thực hiện tốt các công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã có chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4 tháng 8 năm 2009 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Theo đó, về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, Bộ Chính trị yêu cầu phải thực hiện đúng các quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ; nói chung phải trên cơ sở quy hoạch cán bộ, đồng thời chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học-công nghệ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Tiếp tục cải tiến công tác nhân sự cấp ủy, bảo đảm mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ địa phương hoặc thái độ nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nghiêm cấm các biểu hiện bè phái, cơ hội hoặc thực hiện không đúng những điều đảng viên không được làm. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 phải thực hiện đúng quy chế, quy trình trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ theo Kết luận của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khóa X).      

Trong thời gian tới, để triển khai tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan hành chính ở các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tập trung tạo được chuyển biến trong đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức nhằm xây dựng bộ máy chính quyền các cấp nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng “có đức, có tài”, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, hết lòng phục vụ nhân dân.”

Tôi thiết nghĩ đường lối của Đảng đã quá rõ ràng, quá cụ thể. Chỉ không hiểu các cấp sẽ thi hành ra sao? Liệu còn có người chạy và người nhận chạy nữa hay không? Vấn đề là cần dân chủ và công khai trong lựa chọn cán bộ và cần có sự giám sát của nhân dân mà tiêu biểu cho nhân dân là Mặt trận Tổ quốc các cấp. Nếu thực sự có chủ trương giao cho Mặt trận khắp nơi thực hiện việc giám sát lòng dân thì sẽ không thể nào để lọt vào đội ngũ cán bộ các cấp những phần tử cơ hội, thiếu năng lực nhưng thừa thủ đoạn .Chúng ta đừng bao giờ quên lời căn dặn ân tình của Hồ Chủ tịch: “Nước ta là nước dân chủ/Bao nhiêu lợi ích đều vì dân/ Bao nhiêu quyền hạn đều của dân/Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra…/Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” (HCM toàn tập,2000, T.54, tr.698).

 

                                                                                                                                        NGUYỄN LÂN DŨNG

 

 

In bài viết nàyIn bài viết