Trang chủ  » Hoạt động hội

Việt kiều tại Lào góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng


Nhiều ý kiến của kiều bào tại Lào bày tỏ sự thống nhất cao với Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng.

Sáng 11/11/2020, tại thủ đô Vientiane, Đảng ủy tại Lào đã tổ chức buổi gặp gỡ, lắng nghe cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh tại Lào góp ý vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Thay mặt Đảng ủy tại Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng phát biểu nêu bật mục đích, ý nghĩa việc góp ý của bà con Việt kiều đối với dự thảo văn kiện sẽ trình Đài hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời gợi ý một số nội dung cụ thể để bà con tìm hiểu và bày tỏ ý kiến, góp ý vào các văn kiện này.

Đại diện Tổng hội Người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Lào (BACI), đại diện tuổi trẻ Việt Nam tại Lào phát biểu bày tỏ sự thống nhất cao Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng với những đánh giá xác thực về tình hình phát triển đất nước trong 10 năm (2011-2020) và những giải pháp đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021- 2025); cùng 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021- 2030.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự thống nhất cao với Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, đồng tình và mong muốn Đảng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững  mạnh hơn.

Bà con mong Đảng- Nhà nước tiếp tục quan tâm, thực hiện các chính sách khuyến khích kiều bào hướng về Tổ quốc, từng bước xây dựng cộng đồng kiều bào vững mạnh, đóng góp ngày càng nhiều vào việc nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Các chính sách cần hướng đến không chỉ tạo điều kiện giúp đỡ kiều bào làm ăn sinh sống, phát triển ở nước ngoài mà còn góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam. 

Bà Trịnh Thị Thảo, Ủy viên Ban chấp hành Tổng hội Người Việt Nam tại Lào nói: “Tôi đề nghị Đảng quan tâm hơn nữa về vấn đề văn hóa giáo dục đối với con em Việt kiều. Ví dụ như đẩy mạnh việc dạy tiếng Việt cho con em kiều bào ta trên thế giới nói chung và con em người Việt Nam tại Lào nói riêng. Làm sao để các em lớn lên, sẽ là cầu nối đoàn kết, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam tại đất nước nơi mình đang sống. Đó còn là cầu nối để các em hướng về Tổ quốc”./.

In bài viết nàyIn bài viết