Trang chủ  » Hoạt động hội

Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2009 và Phương hướng hoạt động năm 2010 của chi Hội Liên lạc với người Việt Nam ở Lào - Thái Lan


Xem Báo cáo tại đây.

In bài viết nàyIn bài viết