Trang chủ  » Hoạt động hội

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội (HALOVI) làm công tác ngoại giao nhân dân


Ngày 2 tháng 6 năm 2010, kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Myanma. Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm, tham dự có Đại sứ Myanma, nhân viên sứ quán và kiều dân Myanma đang công tác và học tập tại Việt Nam tới dự. Ngày 11 tháng 6 năm 2010, Đại sứ Palestine ở Việt Nam đã cùng Ủy ban Đoàn kết với nhân dân Palestine tổ chức chiếu bộ phim: "Comn mắt Tổ quốc" giới thiệu công cuộc đấu tranh giành có Tổ quốc của nhân dân Palestine. Ông Vương Thành - Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội đã dẫn 70 lượt hội viên dự hai hoạt động trên cùng với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam ghóp phần vào mặt trận "ngoại giao nhân dân" gắn kết tình đoàn kết quốc tế với nhân dân các nước bạn trong phong trào bảo vệ hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc được bạn và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoan nghênh.

In bài viết nàyIn bài viết