Trang chủ  » Hoạt động hội

Ngày 13/10/2009 Hôi liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hà Nội đã đón tiếp và làm việc với hội Amis France - Pháp


Nội dung chủ yếu của buổi làm việc là về tổng kết các chương trình làm việc của hai bên kể từ khi kí thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức. Đại diện lãnh đạo HALOVI cũng đã đề xuất một số giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hội Amis France thực hiện được các cam kết của mình. Hội Amis France sẽ hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và cố gắng để thực hiện được nhiều hoạt động như chương trình trợ giúp người mù, chương trình hoa sữa, chương trình trao đổi du lịch và quyên góp tiền ủng hộ. Cuối buổi làm việc Hội Amis France đã trao ảnh kỉ niệm cho đại diện lãnh đạo HALOVI.

In bài viết nàyIn bài viết